შაბ. იან 23rd, 2021

ჯანდაცვა

სად წაიღო სენაკის საკრებულოს თავმჯდომარემ ავტომანქანის თანხა?

სენაკის საკრებულოს ინიციატივით რამდენიმე თვეა მოსახლეობისათვის მეტად მნიშვნელოვანი და საჭირო პროექტი ხორციელდება.