ოთხ. სექ 30th, 2020

სამუშაოების შეჩერება

რატომ შეჩერდა ფოთში საუკუნის პროექტი?

ფოთში საუკუნის მასშტაბური პროექტი, წყალლარინების (საკანალიზაციო) სისტემის რეაბილიტაცია,დღეისათვის შეჩერებულია. სარეაბილიტაციო სამუშაოების