ხუთ. ოქტ 1st, 2020

რეგისტრაცია

ფოთში 115 დევნილ ოჯახს საკუთრების მოწმობა გადაეცა

ფოთში 280 დევნილი ოჯახიდან საკუთრების მოწმობა უკვე 115 ოჯახს გადაეცა. ეს ის ოჯახებია, რომლებმაც 2014 წლის 9 აგვისტოს გრძელვადიანი განსახლების…