კვი. ივლ 25th, 2021

პანდუსი

პრობლემა ყურადღების მიღმა

ყველა განვითარებულ ქვეყანაში პანდუსებს დიდი ყურადღება ექცევა და ყველგან აკეთებენ კიდეც, რასაც ვერ ვიტყვით საქართველოზე და მით უმეტეს, ჩვენს ქალაქზე.