კვი. ივლ 25th, 2021

მეწარმე

რატომ არ უკანონებენ მიწის ნაკვეთს მეწარმე მეცნიერებს?

წინა ხელისუფლების დროს ბიზნესის დატერორების, ბიზნესმენების გაკოტრებისა და ბიზნესის წართმევის ფაქტები ძალიან ხშირი გახლდათ.