კვი. სექ 27th, 2020

კონკუსი

საუკეთესო საგაზეთო სტატიისთვის გაზეთი „მთავარი თემა სამეგრელოში“ დაჯილდოვდა

31 ივლისს, ხონში კინჩხის წყალვარდნილზე, ჟურნალისტთა კონკურსის დაჯილდოვება გაიმართა. კონკურში პროექტის „ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში“