კვი. სექ 27th, 2020

დახმარების მოხსნა

ძმის მანქანის გამო დაკარგული დახმარება

სოციალური დახმარების შეფასების სისტემაში არსებულ ხარვეზებზე ჩვენი გაზეთი არაერთხელ წერდა. ამ ხარვეზების მიზეზით მრავალი ადამიანი დარჩა