სამ. სექ 29th, 2020

დაცული ტერიტორიები

კოლხეთის ეროვნული პარკის UNESCO-ს უბნად გამოცხადება

UNESCO კოლხური ტყეებისა და ჭარბტენიანი ტერიტორიების მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის უბნად გამოცხადებას გეგმავს. დაცული ტერიტორიების