კვი. ივლ 25th, 2021

გაასამუშავებელი

თევზის მწარმოებლების მოგების ხარჯზე, ფოთელები იწამლებიან

ფოთისთვის ყველაზე აუტანელი პერიოდი ნოემბრის ბოლოდან აპრილამდე გახლავთ, როცა თევზის გადამუშავების პროცესი მიმდინარეობს.