კვი. ივლ 25th, 2021

არასამთავრობოები

ფოთში არჩევნებს ექვსი არასამთავრობო ორგანიზაცია დააკვირდება

საპარლამენტო არჩევნებს ფოთში ექვსი ადგილობრივი არასათავრებო ორგანიზაცია დააკვირდება – ,,ახალგაზრდა რეფორმატორთა ასოციაცია“,