სამ. ოქტ 19th, 2021

ფოთის #70-ე საოლქო-საარჩევნო კომისიამ #31-ე უბანზე კენჭისყრის შესახებ „სამართლიანი არჩევნების“ საჩივარი არ დააკმაყოფილა.
საჩივრის არსი გახლდათ, სამივე სახის წარდგენილ ოქმში სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტინების სხვაობა, კერძოდ, ხელმომწერების რაოდენობა არ ემთხვეოდა მიღებული ხმების რაოდენობას.

„სამართლიანი არჩევნების“ რეგიონალური წარმომადგენლის თეა შონიას განცხადებით უბანზე ხელმომწერების რაოდენობა არ ემთხვეოდა მიღებული ხმების რაოდენობას, რაც მისი თქმით იძლევა ეჭვის საფუძველს, რომ აღნიშნულ უბანზე ე.წ. „კარუსელი“ დატრიალდა. შონიასვე მოთხოვნით აუცილებელია. უბნის შედეგების გადამოწმება.

საოლქო-საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის, სალომე როდონაიას განცხადებით:. „ნაკლებობა არ წარმოადგენს არანაირ პრობლემას, მით უმეტეს კანონში პირდაპირ არის მითითებული, რომ ნაკლებობის შემთხვევაში ბალანსი ჯდება. საჩივარში დაფიქსირებულმა დარღვევის არსმა არ მოგვცა საშუალება და არც საფუძველი იმისა, რომ არსებული მოთხოვნა დაგვეკმაყოფილებინა“.

ფოთის საოლქო კომისიაში ამ ეტაპისთვის 12 საჩივარია შესული. ზოგიერთი მათგანი საოლქოს არც კი განუხილავს, რადგან კენჭისყრის პროცედურებთან იყო დაკავშირებული და არჩევნების დღესვე უბნებშივე აღმოიფხვრა, ნაწილი კი დაკმაყოფილდა.