ოთხ. იან 19th, 2022

ფოთში # 7-ე საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა დარღვევა. ამომრჩეველი, რომელიც იმ უბანზე არ იყო რეგისტრირებული, გაიარა რეგისტრაცია

და თავისი არჩევანი დააფიქსირა. # 7-ე საარჩევნო უბნის თავმჯდომარემუარყო მომხდარი ფაქტი. უბანზე მივიდნენ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები, თუმცა დარღვევა არც მათ დაუფიქსირებიათ დავგიანებული რეაქციის გამო.