სამ. ოქტ 19th, 2021

გამოვიდა საგაზეთო ჩაანართის „მედია და ახალგაზრდა ამომრჩეველი“ პირველი ნომერი, რომელიც უფასოდ ვრცელდება „საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაციის“

წევრი გაზეთების სადისტრიბუციო ქსელით მთელი საქართველოს მასშტაბით.

ჩანართი მომზადდა „საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაციის“ მიერ პროექტის „რეგიონული მედია ახალგაზრდების საარჩევნო ინფორმირებისა და განათლებისთვის“ ფარგლებში, საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სასწავლო ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერით.